Doa penduduk neraka

Ini merupakan masa depan yang terdapat dalam A-Quran saat para ahli neraka berdoa kepada Allah namun itu semua sudah tiada artinya lagi. Mari kita renungkan !!!

Abu Ma’syar meriwayatkan dari Muhammad ibn Ka’ab al Qaradli,

dia berkata : “Penduduk neraka memiliki lima macam doa. Yang empat diberi jawaban sedangkan satu yang terakhir tidak mendapatkan jawaban . . . .
Doa mereka yang pertama adalah :

Mereka berkata : “Ya Tuhan kami Engkau telah mematikan kami dua kali dan telah menghidupkan kami dua kali (pula), lalu kami mengakui dosa-dosa kami. Maka adakah sesuatu jalan (bagi kami) untuk keluar (dari neraka)?” ( QS. Al Mu’min 40 : 11)

Do’a di atas di jawab dengan :

“ Yang demikian itu adalah karena kamu kafir apabila Allah saja disembah. Dan kamu percaya apabila Allah dipersekutukan. Maka putusan (sekarang ini) adalah pada Allah Yang Maha Tinggi lagi Maha Besar. “ ( QS.A l Mu’min 40 : 12)

Do’a mereka yang ke dua adalah :

“ Dan, jika sekiranya kamu melihat mereka ketika orang-orang yang berdosa itu menundukkan kepalanya di hadapan Tuhannya, (mereka berkata): “Ya Tuhan kami, kami telah melihat dan mendengar, maka kembalikanlah kami (ke dunia), kami akan mengerjakan amal saleh, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang yakin.” (QS. Al Sajadah 32 : 12)

Do’a di atas di jawab dengan :

“Dan kalau Kami menghendaki niscaya Kami akan berikan kepada tiap- tiap jiwa petunjuk, akan tetapi telah tetaplah perkataan dari padaKu: “Sesungguhnya akan Aku penuhi neraka jahannam itu dengan jin dan manusia bersama-sama.” (QS. As Sajdah : 12) sampai dua ayat berikutnya. (lihat mushaf al Qur’an)

Do’a mereka yang ketiga adalah :

“Ya Tuhan kami, beri tangguhlah kami (kembalikanlah kami ke dunia) walaupun dalam waktu yang sedikit, niscaya kami akan mematuhi seruan Engkau dan akan mengikuti rasul-rasul.” (QS.Ibrahim: 44)

Do’a diatas di jawab dengan :

“Kepada mereka dikatakan): “Bukankah kamu telah bersumpah dahulu (di dunia) bahwa sekali-kali kamu tidak akan binasa? (QS. Ibrahim 14: 44)

Do’ake empat yang mereka katakan adalah :

“ Dan mereka berteriak di dalam neraka itu : “Ya Tuhan kami, keluarkanlah kami niscaya kami akan mengerjakan amal yang saleh berlainan dengan yang telah kami kerjakan.” ( QS.Faathir 35 : 37)

Do’a diatas di jawab dengan :

“Dan apakah Kami tidak memanjangkan umurmu dalam masa yang cukup untuk berfikir bagi orang yang mau berfikir, dan (apakah tidak) datang kepada kamu pemberi peringatan? maka rasakanlah (azab Kami) dan tidak ada bagi orang-orang yang zalim seorang penolongpun. “ (QS. Faathir 35 : 37)

Dan doa mereka yang keluma adalah :

“Mereka berkata :”Ya Tuhan kami, kami telah dikuasai oleh kejahatan kami , dana adalah kami orang-orang yang sesat. Ya Tuhan kami, keluarkanlah kami daripadanya (dan kemabalikanlah kami keduani), maka jika kami kembali (juga kepada kekafiran), sesungguhnya kami adalah orang-orang yang zalim .” (QS . al Mu’minuun 23 : 106-107)

Do’a diatas dijawab dengan :

“Allah berfirman: “Tinggallah dengan hina di dalamnya, dan janganlah kamu berbicara dengan Aku. “(QS. Al Mu’minuun23 :108) dan dua ayat berikutnya.

DAN SETELAH DO’A TERAKHIR INI, MEREKA TIDAK PERNAH BERKATA APA-APA LAGI.

Diriwayatkan oleh Adam ibn Abi ‘Iyas dan Ibn Abi Hatim .

Akhirnya aku memohon kepada Allah…, dan senantiasa berharap rahmat-NYA

“Ya Tuhan kami, jauhkan azab jahannam dari kami, sesungguhnya azabnya itu adalah kebinasaan yang kekal.SesungguhnyaJahanam itu seburuk-buruk tempat menetap dan tempat ke diaman”(QS. Al Furqon 25 : 65-66)

Advertisements

One thought on “Doa penduduk neraka

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s